TDB TEMPOROMANDİBULAR EKLEM SEMPOZYUMU

202220Kasım13:3017:00TDB TEMPOROMANDİBULAR EKLEM SEMPOZYUMUTME Hastalıklarına Cerrahi Yaklaşım

Detaylar

TDB (Türk Dişhekimleri Birliği) 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi’nde  ”Ortognatik Cerrahide Güncel Yaklaşımlar” başlıklı sunum gerçekleştirildi.

Kazanılmış ya da kongenital dentofasiyal deformiteler diş hekimlerinin klinik çalışmalarında sıklıkla karşılaştıkları hastalıklardandır. Bu hastalıkların teşhis ve tedavilerinde diş hekimleri, ağız diş ve çene cerrahisi uzmanları ile ortodonti uzmanları aktif bir biçimde rol alır. Dentofasiyal deformiteler,  dişler, çene kemikleri ve yüzü oluşturan diğer anatomik yapıların kombine bir biçimde etkilendiği bozukluklar olmaları nedeniyle yalnızca estetik problemler değil, çiğneme fonksiyonu bozuklukları , havayoluna bağlı komplikasyonlar, büyüme ve gelişim bozuklukları ile temporomandibular eklem hastalıkları gibi pek çok komplike hastalık ve bozukluğun etyolojik faktörü olarak değerlendirilmektedir.

Bu sunumun amacı, dentofasiyal deformitelerin tedavisi amacıyla kullanılan ortognatik cerrahi yöntemlerle ilgili güncel yaklaşımları bu alanda çalışan dişhekimleri, ağız diş ve çene cerrahisi uzmanları ve ortodonti uzmanları ile paylaşmaktır. TDB (Türk Dişhekimleri Birliği) 26. Uluslararası Bilimsel Kongresinde gerçekleştirilen   ‘’Ortognatik Cerrahide Güncel Yaklaşımlar’’ başlıklı  sunum içerisinde ağırlıklı olarak, dijital cerrahi planlama, 3 boyutlu tasarım ve üretim teknolojileri kullanılarak üretilen kişiye özel operasyon rehberleri  ve kişiye özel mini plaklar ile gerçekleştirilen cerrahi prosedürler ve çok parçalı osteotomi teknikleri ile yağ grefti uygulamaları ve yüz implantları gibi tamamlayıcı cerrahi prosedürler anlatılmıştır.

Daha Fazla

Galeri