/  Üyelikler ve Görevler

Görevler

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı, Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Doçent Doktor, 2019

St Georges's, UNIVERSITY of London

School of MEDICINE, DEPARTMENT OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

Faculty of Medicine Maxillofacial Surgery Dept., Maxillofacial Surgery, Fellow, 2017

Universitaet Osnabruck

CLINIKUM OSNABRUCK MAXILLOFACIAL SURGERY DEPTARTMENT

Maxillofacial Surgery Departmen, Fellow, 2016

İstanbul Üniversitesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent (Kurum İçi Görevlendirme),2015

İstanbul Üniversitesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, 2015

İstanbul Üniversitesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi, 2014

Bilimsel Kurumlardeki Üyelikler

TAOMS

Türk Oral ve Maksillofasiual Cerrahi Derneği, 2009 Üye, 2020 Uluslararası Temsilci

IAOMS

International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 2009 Üye, 2020 Türkiye Temsilcisi

EACMFS

European Associations for CranioMaxillofacial Surgery, 2009 Üye

TDB

Türk Diş Hekimleri Birliği, 2001 Üye

TTB

Türk Tabipler Birliği, 2018 Üye