/  İlgi Alanlarım

Maksillofasiyal Cerrahi

Çene ve yüz kemiklerinin gelişimsel ve kazanılmış deformitelerinin onarımı için uygulanan cerrahi yaklaşımdır.

Çene ve yüz kemiklerini etkileyen travma olgularına bağlı gelişen deformitelerin tedavilerini kapsar.

Alt çene ekleminin patolojik bozukluklarının başta endoskopik teknikler olmak üzere çeşitli cerrahi yaklaşımlarla tedavileri ile ilgilenir.

Çene ve yüz kemiklerinin kistik ve tümöral hastalıklarının tedavi ve rehabilitasyonunu gerçekleştirir.

Kongenital bir deformite olan dudak damak yarıklarının primer ve sekonder onarımlarını gerçekleştirir.

Çene ve yüz bölgesinin kozmetik cerrahi girişimlerini kapsar.

Çene ve yüz bölgesinin rehabilitasyonunda kullanılan yapay materyallerin yerleştirilmesi işlemlerini kapsar.

Çene ve yüz bölgesinde meydana gelen doku kayıplarının onarımı için gerekli cerrahi girişimleri gerçekleştirir.

Ağız ve dişler ile ilgili cerrahi girişimleri içerir.