TAOMS

201626Mayıs(Mayıs 26)09:0830(Mayıs 30)09:08TAOMSEvaluation of Preoperative And Postoperative Gait Analysises of Patients Subjected To Iliac Crest Augmentation For The Treatment of Maxillary Alveolar Atrophy

Detaylar

TAOMS (Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği) tarafından düzenlenen Bilimsel Kongre’de  iliak kret donör saha olarak gerçekleştirilen rekonstrüksiyon işlemlerinin sonrasında kalça kemiğinde meydana gelen değişikliklerin yürüme üzerine etkilerinin araştırıldığı bilimsel çalışma sunulmuştur.

Galeri