/  Task and Membership

Tasks

ISTANBUL UNIVERSITY

ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı, Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Doçent Doktor, 2019

St Georges's, UNIVERSITY of London

School of MEDICINE, DEPARTMENT OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

Faculty of Medicine Maxillofacial Surgery Dept., Maxillofacial Surgery, Fellow, 2017

Universitaet Osnabruck

CLINIKUM OSNABRUCK MAXILLOFACIAL SURGERY DEPTARTMENT

Maxillofacial Surgery Departmen, Fellow, 2016

Istanbul University

CERRAHPAŞA FACULTY OF MEDICINE

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent (Kurum İçi Görevlendirme),2015

Istanbul University

FACULTY OF DENTISTRY

Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, 2015

Istanbul University

FACULTY OF DENTISTRY

Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi, 2014

Memberships

TAOMS

Turkish Oral and Maxillofacial Surgery Association, 2009 Member, 2020 International Representative

IAOMS

International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Member of 2009, 2020 Turkey Representative

EACMFS

European Associations for CranioMaxillofacial Surgery, Member of 2009

TDB

Turkish Dental Association, Member of 2001

TTB

Turkish Medical Association,  Member of 2018